کلیه ی لباسهای تولیدی رویال گلامور که در فروشگاه ما قرار دارد ، طبق سلیقه ی مشتری قابل تغییر و سفارشی دوزی است