جدیدترین مدلهای کلاههای زنانه و دخترانه شیک

جدیدترین مدلهای کلاههای زنانه و دخترانه شیک

جدیدترین مدلهای کلاههای زنانه و دخترانه شیک

(معرفی ۱۱ مدل کلاههای شیک و ترند سال ۲۰۲۰ )


کلاه زنانه و دخترانه جدید

کلاه‌ زنانه از سالین دور تا به حال همیشه جزئی از استایل خانم‌های شیک‌پوش و لاکچری بوده است. اگر تا به حال فقط از کلاه‌ها برای در امان ماندن از سرمای زمستان یا آفتاب تابستان استفاده می‌کردید، این مقاله از رویال گلامور را که به معرفی انواع مدل جدید کلاههای زنانه و دخترانه می‌پردازد، مطالعه کنید تا با ایده‌های جدید استفاده از کلاه زنانه و ساخت استایلی شیک و خاص آشنا بشوید.

برای سفارش و خرید شیک ترین مدلهای توربان و کلاه حجاب اینجا را کلیک کنید

مدل کلاه زنانه و دخترانه شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید شیک

مدل کلاه زنانه و دخترانه کلاسیک و اسپرت

مدل کلاه زنانه و دخترانه کلاسیک و اسپرت

مدل کلاه زنانه و دخترانه کلاسیک و اسپرت

مدل کلاه زنانه و دخترانه کلاسیک و اسپرت

مدل کلاه زنانه و دخترانه کلاسیک و اسپرت

مدل کلاه زنانه و دخترانه کلاسیک و اسپرت

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

کلاه زنانه جدید کلاه دخترانه شیک

انواع مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید

انواع مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید

انواع مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید

انواع مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید

انواع مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید

انواع مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید

انواع مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید

انواع مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید

انواع مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید

انواع مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید

انواع مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید

انواع مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید

انواع مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید

انواع مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل جدید کلاه زنانه ۲۰۲۰

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

مدل کلاه زنانه با طراحی فیلیپ تریسی

کلاه دخترانه جدید 99

کلاه دخترانه جدید 99

کلاه دخترانه جدید 99

کلاه دخترانه جدید 99

مدل کلاه بوکت و کلاچ زنانه

مدل کلاه بوکت و کلاچ در فصل پاییز و زمستان امسال ترند شده‌اند. این مدل از کلاه‌های زنانه بلند بوده و دور تا دور سر خانمها را می‌پوشانند اکثر مدل‌های جدید کلاه زنانه و دخترانه بوکت و کلاچ در این فصل با رنگ‌های روشن و پترن‌های شیکی طراحی شدند. گر چه کلاه‌های بوکت زنانه معمولا در استایل کژوال مورد استفاده میشوند، اما با نگاهی به مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه بوکت متوجه میشوید که بعضی از آیتم‌ها اکنون با طراحی‌های مدرن خود برای موردهای رسمی هم قابل پوشیدن هستند. یکی از شیک‌ترین و جذاب ترین کلاه‌های بوکت زنانه ودخترانه در رانوی برند Dior به نمایش درآمده، شامل مدل‌های چرمی و پترن‌دارن است که تا حدودی کار شما را برای ست کردن آیتم با لباس‌های‌تان راحت می‌کند. همانطور که می‌بینید، این مدل کلاه‌ دور لبه خود تور دارد. اگر از پوشیدن کلاه‌های توردار لذت می‌برید، باید بدانید آن‌ها هم امسال محبوب‌اند. پس با خیال راحت کلاه توردار مناسب خود را بپوشید. آیتم زیبای گلداری که ‌می‌بینید، نتیجه هنرِ طراح معروف «امیلیو پوچی» است. این مدل جدید از کلاه زنانه با پترن‌های تقریبا درشت به رنگ سفید، مشکی و سبز خزه‌ای متعلق به برند Vivetta است، بندهایی برای بهتر جلوه دادن کلاه دور سر خانمها دارد که بسته بودن آن‌ها مانند گردنبند چوکر به نظر می‌رسد.

کلاه زنانه جدید مدل بوکت برند Dior

کلاه زنانه جدید مدل بوکت برند Dior 

کلاه زنانه مدل بوکت چهارخونه برند Dior

کلاه زنانه مدل بوکت چهارخونه برند Dior

کلاه زنانه مدل بوکت گلدار برند Vivetta

کلاه زنانه مدل بوکت گلدار برند Vivetta

کلاه زنانه شیک مدل کلاچ برند Nina Ricci

کلاه زنانه شیک مدل کلاچ برند Nina Ricci

مدل کلاه برت (Beret) زنانه

یکی از انواع مدل کلاه‌های شیکی که با سر کردن آن، به یاد استایل خانم‌های پاریس نشین می‌افتید، مدل کلاه برت زنانه است. اگر از آیتم‌های فرانسوی استقبال می‌کنید و به نظرتان پوشیدن آن‌ها چندان کلیشه‌ای نیست، خوب است بدانید که کلاه برت‌ زنانه امسال پرطرفدارند. از آنجایی که تنوع در تولید این مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه زیاد است، رویال گلامور بر این باور است که با هر استایل و ظاهری باشید، آیتم دلخواهتان را با کمی جستجو میابید. از جمله مدل‌هایی از کلاه برت که بسیار خوب درخشیده‌اند می‌توان به مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه دوخته شده با مواد چرم اشاره کرد که در رانوی برند Zimmerman به نمایش درآمد. اگر که می‌خواهید کمی زرق و برق را هم به همراه کلاه زنانه به ظاهرتان اضافه کنید، به جای مدل قبلی به سراغ برندهایی مانند Saint Lauren، Emprio Armani و Simone Chora بروید.

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه برت برند Zimmerman

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه برت برند Zimmerman 

کلاه زنانه جدید مدل برت برند سن لورن

کلاه زنانه جدید مدل برت برند سن لورن

کلاه زنانه ۲۰۲۰ مدل برت برند امپریو آرمانی

کلاه زنانه ۲۰۲۰ مدل برت برند امپریو آرمانی

مدل کلاه زنانه Fedora

کاربرد کلاه‌های زنانه فدورا  Fedora در چند سال اخیر به عنوان یک اکسسوری برای موها در لب ساحل یا تعطیلات بوده است. اما با مدل‌های کلاه جدیدی که جدیدا طراحی شده‌ است، در استایل‌های مختلف امکان همراهی با ست شما را دارند. یکی از جدیدترین آیتم‌های این مدل کلاه زنانه در رانوی Chanel دیده شده. این مدل جدید کلاه دخترانه و زنانه در ترکیب با کت و شلوار ست و یا حتی یک کت ترنچ بلند، ظاهر نیمه رسمی و بسیار شیکی می‌سازد. علاوه بر برند شانل Chanel، برند Saint Lauren هم از کلاه‌های فدورای ابریشمی خود با طیف رنگ‌های متنوع رونمایی کرده که توجه‌های زیادی را به سمت خود کشاند.

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه فدورا برند Saint Lauren

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه فدورا برند Saint Lauren

مدل جدید کلاه دخترانه فدورا برند Chanel

مدل جدید کلاه دخترانه فدورا برند Chanel

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه فدورا برند Dolce and Gabbana

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه فدورا برند Dolce and Gabbana

مدل کلاه‌ منحنی‌دار و خلاقانه زنانه

دوست دارید به مجموعه‌ای از جذاب ترین کلاه‌های جهان وصل شوید که فقط در رویایتان می‌توانید آن‌ها بر سر کنید؟ اگر روحیه فوق‌ا‌‌‌لعاده جسورانه‌ و تابو شکنی دارید و در صنعت مد و فشن همیشه به دنبال آیتم‌های خاص و تک می‌گردید، این مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه منحنی‌دار حتما نظر شما را جلب میکند. این مدل کلاه‌های منحصربفرد و شکیل را طراح «فیلیپ تریسی» طراحی کرده است. علاوه بر تنوع شکل و منحنیهای هندسی در انتخاب این نوع مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید می‌توانید از آیتم‌هایی الهام گرفته از ترکیب رنگ بدن و پر پرندها، نتهای موسیقی، گل و گیاه و… با متریال‌های مختلفی از جمله تور و خز ببینید. طراحی‌های خلاقانه فیلیپ تریسی کاملا قدرت کلاه‌ها را در دگرگون کردن استایل خانمها به رخ میکشد و بر این امر تاکید می‌کند که این کلاههای جذاب چطور می‌توانند از جنبه پوششی ساده خود پا را فراتر بگذارند.

کلاه زنانه جدید به شکل نت موسیقی

کلاه زنانه جدید به شکل نت موسیقی

کلاه زنانه شیک به شکل صدف حلرزون

کلاه زنانه شیک به شکل صدف حلرزون

کلاه سیاه و سفید زنانه جدید

کلاه سیاه و سفید زنانه جدید

مدل کلاه زنانه Beanie و Toque

این مدل کلاه‌های زنانه یکی از محبوب‌ترین آیتم‌های بافتنی به شمار می‌آیند که هر خانمی می‌تواند با پوشیدن این مدل کلاه در فصل زمستان، گوش‌ها و سر خود را کاملا گرم نگه دارد. هر بار در میان کالکشن‌ها انواع مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه‌ای از Beanie و Toque می‌بینیم که طراح با ترکیب کردن انواع مختلف اکسسوری و تزیینات و لوگوهای خاص و زیبا آن‌ها را به آیتم‌های چشم‌گیر و سطح بالای صنعت مد و فشن تبدیل می‌کند. برای مثال، برند ورساچه با استفاده از گل‌سینه‌ های نسبتا بزرگ و جواهر نشان، این مدل جدید کلاه دخترانه و زنانه را دوخته که به راحتی با پالتو، شال‌گردن، کیف و جواهرات استایل شما ست می‌شود.

بیشتر بخوانید : یه استایل شیک زنانه برای فصول سرد با پلیورهای زنانه و دخترانه

کلاه زنانه و دخترانه جدید مدل برند ورساچه

کلاه زنانه و دخترانه جدید مدل برند ورساچه

کلاه زنانه و دخترانه جدید مدل برند ورساچه

کلاه زنانه و دخترانه جدید مدل برند ورساچه

کلاه زنانه جدید لوگودار برند آف-وایت

کلاه زنانه جدید لوگودار برند آف-وایت

کلاه زنانه و دخترانه شیک برند Pucci

کلاه زنانه و دخترانه شیک برند Pucci

 مدل کلاه زنانه کپ Newsboy

اگر شما هم طرفدار فیلم‌های تاریخی خارجی باشید، شاید پسر روزنامه‌فروش با مدل کلاه خاصی را به یاد می‌آورید. کلاه‌های این مدلی به نام نیوزبوی معروف شده اند. اگر چه نیوزبوی‌ها زمانی مردانه به حساب می آمدند،  اما حالا خانم‌ها هم می‌توانند با ترند شدن مدل کلاه نیوزبوی، انواع مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه آن را بپوشند. از گلاه های زنانه پیشنهادی رویال گلامور کلاه چهارخونه آبی و مشکی زیبای برند Micheal Kors است که یادآور حال و هوای دهه 70 می‌باشد. به جز این مدل کلاه، میشه به کلاه‌های نیوزبوی دوخته شده با استفاده از چرم طراحی به دو برند Balmain و Sally LaPointe اشاره کرد. اولی به ترتیب آیتم مشکی رنگ ساده مناسب استایل مونوکروم است و دومین مدل کمی گل‌میخ‌های فلزی بر روی تاج خود دارد.

مدل کلاه زنانه نیوزبوی برند Micheal Kors

مدل کلاه زنانه نیوزبوی برند Micheal Kors

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید نیوزبوی برند Sally LaPointe

مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید نیوزبوی برند Sally LaPointe

مدل جدید کلاه زنانه نیوزبوی برند Balmain

مدل جدید کلاه زنانه نیوزبوی برند Balmain

مدل کلاه‌های عجیب و غریب زنانه و دخترانه

این امر طبیعی است که در هر فصل از دنیای مد و فشن انتظار داشته باشیم که مدلهای عجیب و غریب هم پدیدار شوند. بعنوان نمونه کلاهی از برند Loewe با گوش‌های درشتی شبیه به گوش موش از این مدل کلاه‌ها است. مدل بعدی، کلاهی از برند Matty Bovan است که به اندازه مدل قبلی خاص و متفاوت به نظر می‌رسد و دارای دو گوش آویزان افقی و خزدار در دو طرف خود می‌باشد که به هر کدام قلابی منگوله مانند متصل است. «الساندرو میشل» هم امسال دست به کار شده و آیتمی واقعا عجیب و غریب و خاص به شکل کلاه بوکت با کپی قوس‌دار مقابل صورت، برای برند گوچی طراحی کرده. به نظر شما کدام برند جایزه ی خاص ترین و  عجیب و غریب‌ترین مدل کلاه زنانه و دخترانه جدید سال را برده است ؟

کلاه زنانه جدید عجیب و غریب برند Gucci

کلاه زنانه جدید عجیب و غریب برند Gucci

کلاه زنانه خاص برند Loewe

کلاه زنانه خاص برند Loewe

کلاه زنانه خاص برندMatty Bovan

کلاه زنانه خاص برندMatty Bovan 

مدل کلاه زنانه سو وست Sou’weste

کلاه زنانه سو وست Sou’wester مدلی از کلاه ماهی‌گیری انگلیسی‌ست که قسمت عقب آن کمی بلند است و برای در امان ماندن سر شما از هوای سرد و وزش باد بسیار عالی میباشد. ممکن است نتوانید این نوع کلاه را به عنوان یک اکسسوری مجلل تصور کنید اما اگر به مدل‌های زیر نگاهی بیندازید، کلاه‌هایی با متریال چرم، ابریشم یا ساتن را میابید که در ست با لباس‌های ما واقعا شیک و جذاب دیده خواهد شد.

کلاه انگلیسی زنانه برند Lanvin

کلاه انگلیسی زنانه برند Lanvin

مدل جدید کلاه زنانه انگلیسی برند Aalto

مدل جدید کلاه زنانه انگلیسی برند Aalto

مدل کلاه زنانه کپ بیسبال

اگر در نگاه اول یاد کلاه‌های بیسبال قدیمی مردانه افتادید، باید بدانید که مدل‌های جدید کلاه بیسبال قرار است شما را شگفت زده کنند. یکی از آیتم‌های رنگ روشن و شاینی این مدل کلاه متعلق به برند آف وایت Off-White است که روی آن با پولک‌های نقرهای زیبایی پوشانده شده است. این مدل جدید کلاه دخترانه و زنانه مناسب استفاده در استایل کژوال و حرفه‌ای میباشد. اگر تدوست دارید کلاهی مینیمال خریداری کنید، مدل جدید و چرمی برند جی دبلیو اندرسون J.W. Anderson گزینه مناسبی میباشد.

مدل کلاه زنانه بیسبال برند Off-White

مدل کلاه زنانه بیسبال برند Off-White

کلاه دخترانه بیسبال برند J.W. Anderson

کلاه دخترانه بیسبال برند J.W. Anderson

کلاه دخترانه بیسبال برند J.W. Anderson

کلاه دخترانه بیسبال برند J.W. Anderson

مدل کلاه‌های دراز زنانه و دخترانه

شاید با شنیدن نام کلاه دراز به یاد جادوگری و خرگوش پنهان درون کلاه دراز شعبده‌باز می‌افتید. اگر مایلید که این مدل کلاه‌های فانتزی با تاج دراز را تست کنید، برندهایی مانند نینا ریچی، ولنتینو، آن دملمستر و دولچی اند گابانا Ann Demeulemeester، Valentino، Nina Ricci و Dolce and Gabbana می‌توانند در انتخاب آیتم دلخواه‌تان به شما کمک کنند. بعنوان مثال، کلاه برند ولنتینو Valentino با پترن گلدار خود کاملا تمام دور صورت و پیشانی شما را به زیبایی می‌پوشاند.

مدل جدید کلاه خانمها برند Valentino

مدل جدید کلاه خانمها برند Valentino

مدل جدید کلاه خانمی برند Hallessy

مدل جدید کلاه خانمی برند Hallessy

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه برند Dolce and Gabbana

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه برند Dolce and Gabbana

مدل کلاه خزدار زنانه

اگر به لیست اکسسوری‌های ترند امسال نظری داشته باشید، متوجه میشوید که در اغلب آن‌ها از خز نیز استفاده شده است. آیا تا به امروز کلاه خزدار پوشیده‌اید؟ اگر مخالف استفاده از خز طبیعی هستید، پس می‌توانید کلاه‌های خزدار مصنوعی را جایگزین کنید تا گرم و شیک‌پوش بمانید. اگر مایلید با کلاه‌های خزدار متفاوت دیده شوید، پس بهتر است با طراح بسیار خلاق استرالیایی «آندریاس کرانتلر» آشنا شوید. آندریاس کرانتلر مدل‌های جدید کلاه خزدار زنانه و دخترانه‌ای طراحی کرده است که مانند کاسه یا کلاه گیس به نظر می‌رسند. اگر به کلاه اسب‌سواری علاقه دارید، خوب است کلاههای جدید و خزدار برند فندی fendi را بررسی کنید. اما اگر به دنبال کلاه‌هایی با لبه زاویه‌دار و یونیک می‌گردید، فدوراهای خزدار تام فورد شما را راضی میکند.

مدل کلاه زنانه و دخترانه خزدار جدید برند Tom Ford

مدل کلاه زنانه و دخترانه خزدار جدید برند Tom Ford

مدل کلاه زنانه و دخترانه خزدار جدید برند Giorgio Armani

مدل کلاه زنانه و دخترانه خزدار جدید برند Giorgio Armani

مدل کلاه زنانه جدید اسب‌سواری برند Fendi

مدل کلاه زنانه جدید اسب‌سواری برند Fendi

معیارهایی برای انتخاب کلاه زنانه و دخترانه

تا به اینجا برای انتخاب مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه ترند سال را نام بردیم و بر ترکیب کلاه زنانه با آیتم‌های استایل تاکید کردیم. اما آیا در نظر گرفتن همین موارد برای انتخاب یک کلاه مناسب کفایت میکند؟ خیر، انتخاب کلاه بر اساس شکل صورت و چهره از مهم‌ترین معیارها هنگام خرید محسوب می‌شود که آنها را بررسی میکنیم .

فرم صورت گرد: چنانچه فرم صورت شما گرد و متقارن است، مدل کلاه‌های فدورا، کپ بیسبال یا نیوزبوی را تست کنید تا کمی چهره شما کشیده و زاویه‌دار به نظر برسید.

فرم صورت کشیده: چنانچه فرم صورت شما دراز و کشیده میباشد بهتر است کلاه‌هایی با تاج کوتاه و لبه بزرگ مانند کلاه آفتابی، فدورا یا کلاچ انتخاب کنید. کلاه هایی که لبه بزرگ دارند به خوبی می‌توانند کشیده بودن صورت شما را کاور کنند.

فرم صورت قلبی شکل: اگر فرم صورتتان قلبی شکل است، کلاه‌هایی با سایز لبه متوسط مانند فدورا، بینی، کلاچ و برت را بخرید. تمام این مدل‌ها مناسب‌ فرم صورت قلبی شکل هستند زیرا عرض پیشانی شما را متعادل‌تر نشان می‌دهند. هرگز کلاههایی که فرم قلبی شکل صورت‌تان را برجسته‌تر می‌کنند نخرید.

فرم صورت مربعی: اگر فرم صورت‌ شما مربعی است نیاز به کلاههای دایره‌ای دارید تا زاویه‌های صورت‌تان را نرمتر کنید. مدل کلاه‌هایی با تاج گرد و لبه باریک و نازک می‌توانند باعث خطای دید اطرافیان‌تان شده و چهره شما را کمی گردتر نشان دهند. کلاه‌هایی مانند کلاه آفتابی، کابوی، کلاچ و Touqe جذابیت و زنانگی را به استایلتان اضافه می‌کنند.

فرم صورت بیضی: اگر فرم صورتتان بیضی شکل است، میتوانید تا هر مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه‌ای که می‌خواهید، بخرید. بنابراین وقت‌تان را صرف انتخاب کلاهی کنید که به سلیقه شما بیشتر نزدیک است و همچنین هارمونی لازم را با ست شما دارد.

فرم صورت مثلثی: اگه فرم صورت‌ شما مثلثی‌ست مانند خانمهایی که فرم صورت‌شان بیضی‌ست، می‌توانید هر مدل جدید کلاه دخترانه و زنانه ای را انتخاب کنید. فقط مطمئن شوید که کلاه مورد نظر شما تعادل بین خط شانه با لباس‌هایتان را برقرار می‌کند.

کدام مدل کلاه زنانه و دخترانه مودر پسندتان است؟

شما طرفدار کدام مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه هستید؟نظر خودتان را در قسمت کامنت‌ها بگذارید.

به نظر شما معیار انتخاب درست کلاه دخترانه و زنانه چیست؟
تا اینجای مطلب بر هماهنگی کلاه با آیتم‌های استایل تاکید شد. اما انتخاب کلاه بر اساس فرم صورت مهم‌ترین معیار به هنگام خرید محسوب می‌شود که در این مطلب به بررسی آن می‌پردازیم.

مدل کلاه انگلیسیِ سو وست Sou’weste با چه موادی تولید می‌شود؟
این مدل کلاه ماهی‌گیری انگلیسی‌ست که قسمت عقب آن کمی بلند است و برای در امان ماندن سر شما از هوای سرد و وزش باد عالی عمل می‌کند با متریال چرم، ابریشم یا ساتن درست می شوند.

اینستاگرام مزون عروس رویال گلامور

 رویال گلامور :‌ تولید و فروش انواع مدل مانتو عقد محضری عروس شیک

نظرات بازدیدکنندگان