روش‌های بستن شال و روسری برای بانوان ایرانی

روش‌های بستن شال و روسری برای بانوان ایرانی

روش‌های بستن شال و روسری برای بانوان ایرانی

جدید ترین روش‌های بستن شال و روسری برای بانوان ایرانی

فروشگاه اینترنتی شال و روسری زنانه رویال گلامور

دغدغه زیاد خانم‌ها برای بروز بودن ما را بر آن داشت که در این جا به معرفی روش‌های بستن شال و روسری برای بانوان ایرانی بپردازیم:

در پوشش زنان ایرانی شال و روسری نقش عمده‌ای دارند. برای تنوع در پوشش و ست لباس بهتر است که روش‌های مختلف استفاده از شال و روسری را بیاموزیم.

روش شماره یک (کمربندی)

لوازم مورد نیاز : شال یا روسری (ترجیحا روسری) ، سگک کمربند (یا دو حلقه کلید)

 • شال یا روسری را برروی یک سطح صاف پهن می‌کنیم.
 • مانند شکل شال یا روسری مورد نظر را تا جای ممکن تا می‌کنیم تا به مستطیلی با گوشه‌ تیز شبیه شود.
 • شال یا روسری را از جای کمربند (حلقه‌های کمر شلوار) رد می‌نماییم.
 • سگک کمربند را در وسط قرار داده و شال یا روسری را از داخلش عبور می‌دهیم.
 • اگر به جای سگک کمربند از دو حلقه کلید استفاده می‌نمایید، پس از رد کردن شال یاروسری از داخل حلقه‌ها، دو حلقه را هم به هم متصل کنید.
 • در دو طرف سگک یا حلقه‌های کلید ، روسری یا شال را گره می‌زنیم.
 • اضافی شال و روسری را به چند حالت مختلف می‌توانید آن را رها کرده و یا دوباره از جای کمربند عبور دهید.


روش‌های بستن شال و روسری برای بانوان ایرانی

روش‌های بستن شال و روسری برای بانوان ایرانی

روش شماره دو

لوازم مورد نیاز : شال یا روسری (ترجیحا روسری)

 • شال یا روسری را برروی یک سطح صاف پهن می‌کنیم.
 • مانند شکل شال یا روسری مورد نظر را تا جای ممکن تا می‌کنیم تا مثلثی شود.
 • شال یا روسری را روی سرمان می‌گذاریم.
 • دو طرف گوشه‌های پایینی شال یا روسری را می‌گیریم و به عقب می‌بریم.
 • در زیر روسری گوشه ها را گره می‌زنیم.
 • اگر دوست دارید می‌توانید اضافه آن را بر روی شانه‌تان رها کنید.
 • همچنین می‌توانید آن را زیر روسری یا شالتان ببرید.
 • اگر اضافه آن بزرگ است می‌توانیر دوباره آن را دور سرتان بچرخانید.

روش‌های بستن شال و روسری برای بانوان ایرانی

روش‌های بستن شال و روسری برای بانوان ایرانی

روش شماره سه

لوازم مورد نیاز : شال یا روسری (ترجیحا روسری)

 • شال یا روسری را برروی یک سطح صاف پهن می‌کنیم.
 • مانند شکل شال یا روسری مورد نظر را از قسمت بلند تر رو به پایین می‌گیریم.
 • شال یا روسری را دور گردنمان می‌اندازیم.
 • قسمت کوچک تر شال یا روسری را دور قسمت بزرگتر گره می‌زنیم.
 • گره را به زیر می‌دهیم.
 • می‌توانیم گره را به نسبت به مدل لباس مان در سمت چپ یا راست و یا وسط قرار دهیم.

روش‌های بستن شال و روسری برای بانوان ایرانی

روش‌های بستن شال و روسری برای بانوان ایرانی

روش شماره چهار

لوازم مورد نیاز : شال یا روسری (ترجیحا روسری)

 • شال و روسری را برروی یک سطح صاف پهن می‌کنیم.
 • مانند شکل شال یا روسری مورد نظر را تا جای ممکن تا می‌کنیم تا مثلثی شود.
 • شال یا روسری را روی سرمان می‌گذاریم.
 • گوشه های روسری یا شال را از دو طرف مساوی می‌کنیم.
 • دو طرف آویزان شال یا روسری را از روی قسمت عقبی به پشت می‌بریم.‌
 • روی آن یک گره می‌زنیم.
 • اضافه شال یا روسری را به بیرون هدایت می‍کنیم.
 • می‌توان در مرحله گره از پاپیون هم استفاده کرد.
 • با چرخاندن قسمت گره شال می‌توانیم مدل‌های مختلفی از این نوع گره ایجاد کنیم.

بستن شال روسری

بستن شال روسری

روش شماره پنج

لوازم مورد نیاز : شال یا روسری (ترجیحا شال)

 • شال یا روسری را برروی یک سطح صاف پهن می‌کنیم.
 • مانند شکل شال یا روسری مورد نظر را از وسط ضلع بزرگتر (طول) تا می‌کنیم .
 • شال یا روسری را روی سرمان می‌گذاریم.
 • گوشه های روسری یا شال را از دو طرف مساوی می‌کنیم.
 • گوشه های بالایی نزدیک گوشمان را می‌گیریم.
 • دو گوشه گرفته شده شال یا روسری را از روی قسمت عقبی به پشت می‌بریم.‌
 • روی آن یک گره می‌زنیم.
 • اضافه شال یا روسری را به بیرون هدایت می‍کنیم.
 • می‌توان در مرحله گره از پاپیون هم استفاده کرد.
 • با چرخاندن قسمت گره شال می‌توانیم مدل‌های مختلفی از این نوع گره ایجاد کنیم.

روش‌های بستن شال و روسری برای بانوان ایرانی

بستن شال روسری

روش شماره شش

لوازم مورد نیاز : شال یا روسری (ترجیحا روسری)

 • شال یا روسری را برروی یک سطح صاف پهن می‌کنیم.
 • مانند شکل شال یا روسری مورد نظر را تا جای ممکن تا می‌کنیم تا به مستطیلی با گوشه‌ تیز شبیه شود.
 • شال یا روسری را پشت سرمان و بالا و روی گوش‌ها می‌گذاریم.
 • گوشه های روسری یا شال را از دو طرف مساوی می‌کنیم.
 • دو گوشه جلویی شال یا روسری را می‌گیریم.
 • دو گوشه گرفته شده شال یا روسری را به جلو می‌آوریم.‌
 • روی آن یک گره می‌زنیم.
 • اضافه شال یا روسری را به بیرون هدایت می‍کنیم.
 • می‌توان در مرحله گره از پاپیون هم استفاده کرد.
 • با چرخاندن قسمت گره شال می‌توانیم مدل‌های مختلفی از این نوع گره ایجاد کنیم.

روش‌های بستن شال و روسری برای بانوان ایرانی

بستن شال روسری

روش شماره هفت

لوازم مورد نیاز : شال یا روسری (ترجیحا روسری)

 • شال یا روسری را برروی یک سطح صاف پهن می‌کنیم.
 • مانند شکل شال یا روسری مورد نظر را تا جای ممکن تا می‌کنیم تا مثلثی شود.
 • شال یا روسری را پشت سرمان و بالا و روی پیشانی می‌گذاریم.
 • گوشه های روسری یا شال را از دو طرف مساوی می‌کنیم.
 • دو گوشه جلویی شال یا روسری را می‌گیریم.
 • دو گوشه گرفته شده شال یا روسری را به عقب یا کنار می‌آوریم.‌
 • روی آن یک گره می‌زنیم.
 • اضافه شال یا روسری را به بیرون هدایت می‍کنیم.
 • می‌توان در مرحله گره از پاپیون هم استفاده کرد.
 • با چرخاندن قسمت گره شال می‌توانیم مدل‌های مختلفی از این نوع گره ایجاد کنیم.

روش‌های بستن شال و روسری برای بانوان ایرانی

بستن شال روسری

روش شماره هشت

لوازم مورد نیاز : شال یا روسری (ترجیحا روسری) به تعداد سه عدد

 • شال‌ها یا روسری‌ها را برروی یک سطح صاف پهن می‌کنیم.
 • شال یا روسری مورد نظر را تا جای ممکن تا می‌کنیم تا مثلثی شود.
 • مانند شکل شال‌ها یا روسری‌ها را پیچ می‌دهیم.
 • روسری و یا شال‌های پیچیده شده را روی بالای سرمان ‌می‌گذاریم.
 • گوشه های روسری یا شال را از دو طرف مساوی می‌کنیم.
 • گوشه جلویی شال یا روسری را می‌گیریم.
 • گوشه گرفته شده شال یا روسری را به عقب یا کنار می‌آوریم.‌
 • روی آن یک گره می‌زنیم.
 • اضافه شال یا روسری را به بیرون هدایت می‍کنیم.
 • می‌توان در مرحله گره از پاپیون هم استفاده کرد.
 • با چرخاندن قسمت گره شال می‌توانیم مدل‌های مختلفی از این نوع گره ایجاد کنیم.

روش‌های بستن شال و روسری برای بانوان ایرانی

بستن شال روسری

اینستاگرام مزون عروس رویال گلامور

نظرات بازدیدکنندگان