مدل کفش زنانه پاشنه بلند (معرفی آیتم‌های ترند و بهترین برندهای کفش پاشنه بلند)

مدل کفش زنانه پاشنه بلند (معرفی آیتم‌های ترند و بهترین برندهای کفش پاشنه بلند)

رویال گلامور

مدل کفش زنانه پاشنه بلند

تمام انواع مدل کفش زنانه پاشنه بلند برای 50 سال گذشته در فرهنگ مد و استایل زنان و دختران حضور پررنگی داشته‌اند و هنوز هم چون تکه‌ای جواهر می‌درخشند. ما خوب می‌دانیم که آن‌ها می‌توانند جذاب، خطرناک، قدرتمند و ناراحت کننده باشند اما چیزی که برای همه ما مانند روز روشن است اینکه کفش‌های پاشنه بلند هیچوقت کسل‌کننده و از مد افتاده نمی‌شوند. اگر شما هم با این حرف موافقید و دوست دارید کمدتان را پر از مدل کفش زنانه پاشنه بلند کنید، این نوشته رویال گلامور را تا انتها دنبال کنید.

کفش زنانه پاشنه بلند پوست ماری
کفش زنانه پاشنه بلند پوست ماری

کفش زنانه پاشنه بلند طرحدار
کفش زنانه پاشنه بلند طرحدار

کفش زنانه پاشنه بلند ترنسپرنت
کفش زنانه پاشنه بلند ترنسپرنت

کفش زنانه پاشنه بلند ترنسپرنت
کفش زنانه پاشنه بلند ترنسپرنت

کفش زنانه پاشنه بلند جدید
کفش زنانه پاشنه بلند جدید

کفش زنانه پاشنه بلند خاص
کفش زنانه پاشنه بلند خاص

سندل پاشنه بلند
سندل پاشنه بلند

کفش پاشنه بلند شاینی
کفش پاشنه بلند شاینی

بوت پاشنه بلند چرم
بوت پاشنه بلند چرم

کفش زنانه پاشنه بلند
کفش زنانه پاشنه بلند

کفش پلتفرم
کفش پلتفرم

مدل کفش زنانه پاشنه بلند
مدل کفش زنانه پاشنه بلند

مدل کفش زنانه پاشنه بلند
مدل کفش زنانه پاشنه بلند

مدل کفش پاشنه بلند پوم پوم دار
مدل کفش پاشنه بلند پوم پوم دار

مدل کفش زنانه پاشنه بلند
مدل کفش زنانه پاشنه بلند

مدل کفش زنانه پاشنه بلند
مدل کفش زنانه پاشنه بلند

سندل زنانه پاشنه بلند
سندل زنانه پاشنه بلند

مدل کفش زنانه پاشنه بلند
مدل کفش زنانه پاشنه بلند

کفش پاشنه بلند پلنگی
کفش پاشنه بلند پلنگی

مدل کفش پاشنه بلند مخروطی
مدل کفش پاشنه بلند مخروطی

کفش زنانه پاشنه بلند ترنسپرنت
کفش زنانه پاشنه بلند ترنسپرنت

میول پاشنه بلند زنانه
میول پاشنه بلند زنانه

سندل پاشنه بلند
سندل پاشنه بلند

مدل کفش زنانه پاشنه بلند
مدل کفش زنانه پاشنه بلند

سندل پاشنه مخروطی
سندل پاشنه مخروطی

کفش پامپ زنانه
کفش پامپ زناه

مدل کفش زنانه پاشنه بلند
مدل کفش زنانه پاشنه بلند

مدل کفش زنانه پاشنه بلند
مدل کفش زنانه پاشنه بلند

مدل کفش زنانه پاشنه بلند
مدل کفش زنانه پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش زنانه پاشنه بلند پوم پوم دار
کفش زنانه پاشنه بلند پوم پوم دار

میول مجلسی پاشنه بلند
میول مجلسی پاشنه بلند

کفش پامپ نقره ای
کفش پامپ نقره ای

سندل پاشنه مخروطی
سندل پاشنه مخروطی

مدل کفش زنانه پاشنه بلند
مدل کفش زنانه پاشنه بلند

سندل پاشنه خاص
سندل پاشنه خاص

کفش زنانه پاشنه مکعبی
کفش زنانه پاشنه مکعبی

مدل میول زنانه
مدل میول زنانه

مدل کفش زنانه پاشنه بلند
مدل کفش زنانه پاشنه بلند

سندل پاشنه مبلی
سندل پاشنه مبلی

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

مدل جدید کفش زنانه پاشنه بلند
مدل جدید کفش زنانه پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند پامپ
کفش جدید پاشنه بلند پامپ

مدل جدید کفش زنانه پاشنه بلند
مدل جدید کفش زنانه پاشنه بلند

مدل پامپ طرحدار
مدل پامپ طرحدار

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش زنانه پلتفرم
کفش زنانه پلتفرم

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

استیلتو زنانه
استیلتو زنانه

کفش زنانه پلتفرم
کفش زنانه پلتفرم

بوت پاشنه میخی
بوت پاشنه میخی

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش پاشنه بلند خزدار
کفش پاشنه بلند خزدار

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

مدل خزدار کفش زنانه پاشنه بلند
مدل خزدار کفش زنانه پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

مدل جدید کفش زنانه پاشنه بلند
مدل جدید کفش زنانه پاشنه بلند

سندل پلتفرم زنانه
سندل پلتفرم زنانه

مدل جدید کفش زنانه پاشنه بلند
مدل جدید کفش زنانه پاشنه بلند

مدل جدید کفش زنانه پاشنه بلند
مدل جدید کفش زنانه پاشنه بلند

مدل جدید کفش زنانه پاشنه بلند
مدل جدید کفش زنانه پاشنه بلند

مدل جدید کفش زنانه پاشنه بلند
مدل جدید کفش زنانه پاشنه بلند

مدل جدید کفش زنانه پاشنه بلند
مدل جدید کفش زنانه پاشنه بلند

مدل جدید کفش زنانه پاشنه بلند
مدل جدید کفش زنانه پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند لژدار
کفش جدید پاشنه بلند لژدار

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند
کفش جدید پاشنه بلند

کفش جدید پاشنه بلند پلنگی
کفش جدید پاشنه بلند پلنگی

کفش جدید پاشنه بلند خزدار
کفش جدید پاشنه بلند خزار

کدام کفش پاشنه بلند را انتخاب کنم؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به هنگام خرید مدل کفش زنانه پاشنه بلند دلخواه‌تان حسابی گیج شده باشید. از آنجایی که تنوع طراحی و مدل کفش زنانه پاشنه بلند بالاست، از یک طرف انتخاب را برای شما سخت می‌کند و از طرفی دیگر هر اندازه که سخت‌پسند باشید، دست شما را برای خرید هر نوع آیتم خاصی باز می‌گذارد. بنابراین خرید مدل کفش زنانه پاشنه بلند هم چالش‌هایی دارد که پروسه آن تنها با شناخت صحیح این کفش‌های دلربا برای شما آسان می‌شود. در ادامه به معرفی سه مدل همیشه ترند کفش زنانه پاشنه بلند می‌پردازیم تا ‌بتوانید از میان انبوه مدل کفش زنانه پاشنه بلند، آیتم گمشده خودتان را پیدا کنید.

مدل کفش زنانه پاشنه بلند
مدل کفش زنانه پاشنه بلند

مدل high heel

این مدل کفش زنانه پاشنه بلند، مدل ساده و نرمال پاشنه بلندها محسوب می‌شود. با پوشیدن آیتم مورد نظر پاشنه‌های پای شما به طور قابل توجهی بالاتر از انگشتان‌تان قرار می‌گیرند. این حالت یک ظاهر زیبا به پاهای شما می‌بخشد و شما را قدبلندتر از چیزی که هستید، نشان می‌دهد. این مدل کفش زنانه پاشنه بلند در استایل‌های مختلفی در بازار موجود است ولی شما با توجه به شکل پاها و سلیقه خودتان می‌توانید یک آیتم شیک بخرید.

اگر درباره ارتفاع دقیق این مدل کفش زنانه پاشنه بلند می‌پرسید، باید بگوییم که براساس وبسایت‌های high fashion shoe مانند جیمی چو و گوچی، کفش “پاشنه کوتاه” ارتفاعی کمتر از 2.4 اینچ (6.4 سانتی‌متر) دارد، در حالیکه کفش هایی با ارتفاع بین 2.5 تا 3.5 اینچ(6.4 تا 8.9 سانتی‌متر)به عنوان کفش‌های “پاشنه متوسط” در نظر گرفته می‌شوند. هر مدل کفش زنانه پاشنه بلندی بالاتر از این ارتفاع در دسته “high heel”ها طبقه‌بندی میشود.

مدل‌هایی از کفشه پاشنه بلند وجود دارد که ارتفاع آن‌ها بیشتر از 6 اینچ است، رویال گلامور توصیه می‌کند که این کفش‌ها را به دلیل طول و ارتفاع شگفت‌انگیزی که دارند، نه برای استایل کژوال بلکه برای موقعیت‌های خاص نگه‌دارید.

مدل high heel
مدل high heel

مدل high heel
مدل high heel

مدل Stiletto

استیلتوها مدلی از کفش‌های پاشنه بلند هستند که در مقایسه با سایر کفش‌های پاشنه‌دار بسیار بلند به نظر می‌آیند؛ چرا که ارتفاع این مدل کفش زنانه پاشنه بلند تا 25 سانتی‌متر متغیر است. هسته پاشنه این کفش‌ها از جنس استیل و آلیاژ است و دارای شکل پاشنه ساقه مانندی هستند که نوک آن فلزی یا پلاستیکی می‌باشد. استیلتوها معمولا باریک، بلند و نازک هستند. آنها به طور کلی از هر نوع متریالی ساخته می‌شوند اما بهترین متریالی که روی این کفش‌ها به کار رفته، چرم است. این مدل کفش زنانه پاشنه بلند به این مشهورند که خانم‌ها را بسیار قدبلند نشان می‌دهند و ویژگی‌ها و جلوه‌های زنانه را بیشتر می‌کنند. شما با پوشیدن این کفش‌ها مخصوصا به هنگام راه رفتن چشم‌ها را به خودتان خیره می‌کنید.

مدل stiletto
مدل stiletto

مدل stiletto
مدل stiletto

مدل stiletto
مدل stiletto

مدل Pump

پامپ یا کورت کفش‌های پاشنه بلند جلوبسته‌ای هستند که اگر به طراحی آن‌ها نگاه کنید، می‌بینید که از قسمت کناره‌ها به سمت بالا کشیده شده و معمولا بدون سگک هستند. اگر بخواهید ارتفاع پاشنه پامپ‌ها را با استیلتوها مقایسه کنید، پاشنه کوتاه‌تر به نظر می‌آیند. آنها مانند استیلتوها پاشنه‌های بلند و باریک ندارند، بیشتر پامپ‌ها پاشنه پهن محسوب می‌شوند و قسمت پنجه این کفش‌ها گرد یا مربعی است. پیشنهاد می‌کنیم از این مدل کفش زنانه پاشنه بلند برای استایل رسمی خود در ترکیب با تاکسیدو و کت و شلوار استفاده کنید. آیتم‌های پامپ در مقایسه با سایر مدل‌های کفش زنانه پاشنه بلند راحت به شمار می‌آیند و شما می‌توانید حتی آن‌ها را به عنوان کفش کژوال با دامن یا شلوار جین بپوشید. اگر نمی‌توانید برای جشن و مهمانی‌ها با کفش‌های استیلتو و های‌هیل برقصید، پامپ‌ها گزینه خوبی برای همراهی هستند.

مدل pump
مدل pump

مدل pump
مدل pump

مدل pump
مدل pump

تفاوت پامپ، استیلتو و های‌هیل: یک نتیجه‌گیری خردمندانه

اگر بخواهیم یک جمع‌بندی کلی از گفته‌های بالا داشته باشیم، به این نتیجه می‌رسیم که های‌هیل‌ها مورد علاقه خانم‌های امروزی هستند. ما این مدل کفش زنانه پاشنه بلند را معمولا در اکثر موقعیت‌های خاص زندگی می‌پوشیم. اگر بخواهیم بین این سه آیتم مقایسه کنیم، های‌هیل‌ها محبوب‌ترین کفش‌های پاشنه بلندی هستند که توسط خانم‌ها پوشیده می‌شوند. اما استیلتوها با پاشنه‌های بلندتر برای اضافه کردن زرق و برق به استایل و داشتن ظاهر خانمانه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مقابل کفش‌های پامپ معمول‌ترین کفش‌های پاشنه بلندی هستند که بیشتر برای موقعیت‌های رسمی مناسب هستند. در آخر خوب است بدانید که فرم و مدل کفش‌های پاشنه بلند هم به مرور زمان در دنیای فشن تغییر می‌کند، با این حال آن‌ها مثل همیشه در موقعیت‌های مختلف با استایل‌های گوناگون برای همه ما در دسترس هستند.

به جز این سه آیتم از انواع مدل کفش زنانه پاشنه بلند، چند آیتم پرطرفدار دیگر هم هستند که شاید شما یک جفت از آن‌ها را در کمدتان داشته باشید. این کفش‌ها شامل:

استیلتوهای رنگی
استیلتوهای رنگی

Wedge heel: کفش‌ و سندل‌های لژدار
سندل پاشنه لژدار
سندل پاشنه لژدار

High heel sandal: سندل‌های پاشنه بلند
سندل پاشنه بلند
سندل پاشنه بلند

Platform heel: پلتفرم‌های پاشنه بلند
مدل پلتفرم پاشنه بلند
مدل پلتفرم پاشنه بلند

High heel boot: بوت‌های پاشنه بلند
بوت پاشنه بلند
بوت پاشنه بلند

High heel booties: نیم‌بوت‌های پاشنه بلند
نیم‌بوت پاشنه بلند
نیم‌بوت پاشنه بلند

پاشنه بلندهای ترند امسال

آیا مشتاقید بدانید که اخیرا چه مدل‌هایی از کفش زنانه پاشنه بلند ترند شده بودند؟ در ادامه چند نمونه از لیست بلند بالای سال 2019 را مرور می‌کنیم.

استیلتوهای بندی: این آیتم‌ها برای مهمانی و مراسم‌های خاص انتخاب خوبی هستند.

استیلتو بندی
استیلتو بندی

استیلتو بندی
استیلتو بندی

استیلتو بندی
استیلتو بندی

میول‌ها: تمام دختران اهل فشن میول‌های پاشنه بلند را دوست دارند؛ چرا که آنها شیک، راحت و رومد هستند.

میول پاشنه بلند
میول پاشنه بلند

میول پاشنه بلند
میول پاشنه بلند

میول پاشنه بلند
میول پاشنه بلند

پاشنه بلندهای ترنسپرنت: این آیتم‌ها شفاف یا ترنسپرنت هستند که از سال 2018 توجه‌ها را به خودشان جلب کرده و در 2019 به عنوان یک کفش ترند وارد کمدهای ما شدند.

مدل ترنسپرنت
مدل ترنسپرنت

مدل ترنسپرنت
مدل ترنسپرنت

مدل ترنسپرنت
مدل ترنسپرنت

پاشنه بلندهای خزدار: آیا از کفش‌های خزدار استقبال می‌کنید؟ با این آیتم‌ها به استایل همیشگی‌تان تنوع ببخشید.

پاشنه بلند خزدار
پاشنه بلند خزدار

پاشنه بلند خزدار
پاشنه بلند خزدار

بهترین برندها برای خرید انواع کفش پاشنه بلند کدامند؟

از نظر شما چه برندهایی در زمینه تولید انواع مدل کفش زنانه پاشنه بلند بهترین هستند؟ این بهترین بودن برای شما چه معنایی دارد؟ برندهای زیادی هستند که کفش زنانه پاشنه بلند تولید می‌کنند اما شاید آن‌هایی بهترین هستند که راحت‌ترین و امن‌ترین آیتم‌ها را در کنار ظاهر شیک می‌سازند تا آسیب کمتری به سلامتی کمر و پاهای شما وارد شود. این برندها عبارتند از:

Alfani
Taryan Rose
Clarks
Rockport
Anne Klein
Hopp
Bella Vita
Banana Republic
Everlane
Cole Haan
Naturalizer
Aerosoles
و…

بهترین برند کفش پاشنه بلند
بهترین برند کفش پاشنه بلند

شما کدام مدل کفش زنانه پاشنه بلند را پسندیدید؟

شما برای تکمیل استایل‌تان به سراغ کدام یک از مدل کفش زنانه پاشنه بلند می‌روید؟ فکر می‌کنید شیک‌ترین مدل کفش زنانه پاشنه بلند چه آیتمی است؟ می‌توانید نظرات خودتان را درباره خرید و انتخاب مدل کفش زنانه پاشنه بلند مناسب در قسمت کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

کدام کفش پاشنه بلند را انتخاب کنم؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به هنگام خرید مدل کفش زنانه پاشنه بلند دلخواه‌تان حسابی گیج شده باشید. چون تنوع طراحی و مدل کفش زنانه پاشنه بلند بالاست، ادامه به معرفی سه مدل همیشه ترند کفش زنانه پاشنه بلند می‌پردازیم تا آیتم گمشده خودتان را پیدا کنید.

بهترین برندها برای خرید انواع کفش پاشنه بلند کدامند؟

برندهایی بهترین هستند که راحت‌ترین و امن‌ترین آیتم‌ها را در کنار ظاهر شیک می‌سازند تا آسیب کمتری به سلامتی کمر و پاهای شما وارد کنند. این برندها عبارتند از: ،Alfani، Taryan Rose، Clarks، Rockport، Anne Klein، Hopp، Bella Vita، Banana Republic و …

از کجا مدل کفش زنانه پاشنه بلند جدید و با تخفیف بخرم؟

می‌توانید از کمدا کمک بگیرید. تنها با جستجو عبارت “کفش پاشنه بلند” به دنیایی از کفش‌های مجلسی، رسمی، کژوال و فانتزی وصل می‌شوید که با تخفیف‌های بالای 50% برای شما قابل دسترس هستند.

اینستاگرام مزون عروس رویال گلامور    

برگرفته از کمدا      

نظرات بازدیدکنندگان