چه رنگ روسری مناسب شماست؟

چه رنگ روسری مناسب شماست؟

هنگامی که رنگ ها را درک کنید ایجاد یک کمد لباس از لباس های دوست داشتنی تقریبا کار آسانی می شود بنابراین درک رنگ ها گامی ابتدایی برای این کار است.